خواص فوق العاده عرق های گیاهی

عرق آویشن:

مسکن – ضد سرماخوردگی – مقوی معده – معالج بیماریهای قارچی پوست – ضد ورم بینی وگلو.

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

عرق اسطو خودوس

تقویت کننده اعصاب – معالج برونشیت وزکام – پایین آورنده تب ونیروبخش – ضد تشنج وصرع درمان بیماریهای عصبی.

🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿🌿

عرق بید

درمان تب های شدید ودردهای تناسلی – زردی پوست (یرقان) – تصفیه خون.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

عرق بهارنارنج

تقویت کننده مغز واعصاب – نشاط آور- تقویت قلب.

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

عرق بادرنجبویه

ضد خستگیهای روحی – استفراغ های دوران بارداری – برونشیت وتشنج – ضد قلنج – درمان دل پیچه.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

عرق بومادران

ضد ورم روده ومعده – ضد روماتیسم ونقرس – رفع اختلالات قاعدگی ودرد دوران قاعدگی.

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

عرق بیدمشک

تقویت کننده فلب – رفع ناراحتیهای اعصاب – ضد تپش قلب.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

عرق پونه

ضد سیاه سرفه وگریپ – خلط آور- بادشکن – قابض – بازکننده عروق – ضد عفونی کننده .
🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

عرق چهل گیاه

تقویت کننده معده – کمک به هضم غذا – بادشکن – ضد سردی – ضد تهوع واستفراغ .

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

عرق خارخاسک

مدر قوی – رفع سنگ کلیه ومثانه – کیسه صفرا- تصفیه خون.

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

عرق خارشتر

ضد عفونت مجاری ادراری – سنگ شکن – مدرقوی – ضد سیاه سرفه.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

عرق رازیانه

معطر کننده – محرک – بادشکن – مدروقاعده آور- درمان بواسیر ونقرس – ازدیاد شیر مادران .

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

عرق زنیان

ضد نفخ معده – ضد ترشی معده – ضد عفونت – ضد انگل – بادشکن – درمان عوارض بعد از ترک اعتیاد.
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

عرق زیره

ضد چاقی – تصفیه کننده خون – ضد هیستری وتشنج – افزایش شیر مادران – بادشکن – هضم کننده غذا – کاهنده چربی خون.

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

عرق کیالک

تصفیه کننده خون – جلوگیری ازعواقب سعت کلسترول – جلوگیری ازتنگ شدن رگها.

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

عرق گزنه

اثر قاطع دررفع بیماریهای پوستی وجلدی – ضد چربی وقند خون – ضد خون ریزی – بازکننده عروق – مدر.

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

عرق گلبهار

مفید برای لطافت پوست دست وصورت – مقوی معده

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀

عرق مریم گلی

ضد دیابت – ضد رماتیسم واسهال – ضد سینوزیت – ضد انگل – ضد نفخ .

🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

عرق مخلصه

ملین – مقوی – دفع سموم – ضد قولنج – پاد زهر قوی مفید برای ناراحتیهای کمرو مفاصل عضلانی – تقویت معده .

🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀