🍀عرق خارخاسک
🍀طبیعت سرد دارد.

🍃عرق خارخاسک دارای خواص زیر است:

👈مدر قوی
👈رفع سنگ_کلیه و مثانه
👈 تصفیه کننده خون
👈رفع سنگ کیسه صفرا
👈مفید برای ناتوانی جنسی

💥💥💥 احتیاط در مصرف:
به دلیل این که عرق خارخاسک ممـکن است موجب سقط جنین شود ،مصرف آن برای زنان باردار ممنوع است و زیاده روی در مصرف آن در برخی افراد سردرد ایجاد می کـند.

💥کسانی که سرد مزاج هستند، هنگام استفاده از عرق های گیاهی سرد، باید مراقب باشند که بیش از حد سردی بر آنها غلبه نکند، زیرا باعث بروز دردهای جدید می‌شود.

💥برای تاثیرگذاری بهتر سعی شود، هنگام مصرف آب فراوان نوشیده شود.