عرق زوفا

🍃خواص داروئی زوفا: 

👈زوفا از نظر طب قديم ايران گرم و خشك است

۱) سرفه و ناراحتي هاي ريوي را برطرف مي كند .

۲) نرم كننده سينه است

۳) خلط آور است

۴) معده را تقويت مي كند

۵) نفخ شكم را برطرف مي كند

۶) ادرار آور است

۷) داروي مفيدي براي مداواي آسم است

۸) اشتها را زياد مي كند

۹) براي رفع كم خوني مفيد است

۱۰) افسردگي را برطرف مي كند

۱۱) براي درمان صرع مفيد است

۱۲) براي التيام زخم برگهاي زوفا را له كرده و روي زخم بگذاريد

۱۳) براي درمان تب خال مفيد است و كسانيكه تب خال مي زنند بايد از دم كرده زوفا استفاده كنند .